Uroczystości i odpusty

Parafialny odpust: Narodzenia NMP (8 IX)