Historia parafii

Oleszyce od połowy XV w. stanowiły własność rycerskiej rodziny Ramszów. Właściciele Oleszyc ufundowali drewnianą kaplicę. Samodzielną placówkę utworzył w Oleszycach, 18 września 1458 r., bp Mikołaj Odrowąż Błażejewski wydzielając ją w r. 1458 z parafii w Lubaczowie. W r. 1497 na skutek najazdu Tatarów Oleszyce zostały zniszczone. Odnowienie uposażenia parafii i budowę nowego, murowanego kościoła dokonali Jan Ramsz wraz ze swą matką Heleną w r. 1517. Odnowienia parafii dokonał bp przemyski Andrzej Krzycki. Konsekracji nowego kościoła dokonał, 8 września 1530 r., bp przemyski Jan Karnkowski. W latach 1578 – 1589 kościół w rękach arian. Od r. 1589 kościół w rękach katolików. W owym czasie parafia obejmowała swoimi granicami: Borchów, Cewków, Dzików, Dachnów, Koziejówkę, Moszczanicę, Niemstów, Miłków, Rudę Mikołajewską, Płazów, Stare Sioło, Stare Oleszyce, Ułazów, Zapałów, Surmaczówkę, Zabiałę. Lata następne to rozwój kościoła i miejscowości. Od r. 1787 Oleszyce wraz z całym dekanatem lubaczowskim zostały włączone do Archidiecezji Lwowskiej. W r. 1901 na skutek pożaru kościół spłonął.

Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła poświęcono 20 września 1903 r. Zbudowany w latach: 1903 – 1906, wg projektu Włodzimierza Podhoreckiego ze Lwowa, konsekrowany, 7 września 1907 r., przez Sługę Bożego abpa Józefa Bilczewskiego, neogotycki, trzynawowy z transeptem i prezbiterium. Znajdują się w nim, wykonane w alabastrze, renesansowe nagrobki fundatorów Jana i Heleny Ramszów. W latach: 1970 – 2000 gruntownie remontowany.

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół filialny, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w Borchowie, pierwotnie cerkiew greckokatolicka, drewniana, z w. XVIII.
2. Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w Futorach I, drewniany, z r. 1939.
3. Kościół filialny, pw. MB Królowej Polski – Łaskawej, w Futorach II, z lat: 1982-87, poświęcony, 24 maja 1987 r., przez bpa Mariana Jaworskiego.
4. Kościół filialny, pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, w Zabiałej, z lat: 1982-87, poświęcony, 5 lipca 1987 r., przez bpa Mariana Jaworskiego, trzynawowy, sufit z 44 kasetonów, ściany kościoła zdobią obrazy: Zwiastowania NMP, Pokłon Pasterzy, stacje Drogi Krzyżowej, w oknach witraże, na wieży trzy dzwony.
5. Kościół filialny, pw. Św. Maksymiliana, w Zalesiu, z lat: 1982-86, poświęcony, 22 czerwca 1986 r., przez bpa Mariana Jaworskiego.
6. Kaplica w Domu SS. Felicjanek w Oleszycach, poświęcona, 12 listopada 1994 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę.
7. Kaplica w Suchej Woli, mieszcząca się w świetlicy dawnego PGR-u.

Parafialny odpust: Narodzenia NMP (8 IX)