Wizyta duszpasterska cd.

07.01.2020 – Wtorek – godz. 15.00 – Stare Oleszyce (tylko po prawej stronie) – (1ks. od szkoły, 1ks. od skrzyżowania);

blok, stacja ul Kolejowa i ul. Podwalna- 1ks.

08.01.2020 – Środa – godz. 15.00 – Stare Oleszyce (tylko po stronie Cerkwi) i ul. Wiejska, (1ks. od końca, 1ks. od ul. Wiejskiej przed skrzyżowaniem) oraz bloki Iglopolu – 1ks.

09.01.2020 – Czwartek – godz. 15.00 – ul. Kolejowa (od P. Kiwackich), ul. Nasienna, ul. Mokra – 1ks.; ul. Kolejowa (od P. Deców – po jednej stronie) – 1ks.; ul. 3-Maja (od. ul Kolejowej, bez bloku) – 1 ks.

10.01.2020 – Piątek – godz. 9.00 – ul. Rynek i ul. Futorzańska (od Rynku) – 1ks.; ul. Jarosławska i ul. Mickiewicza (na końcu blok ul. mickiewicza – na rogu) – 1ks.; ul. Zamkowa (od centrum po obu stronach) – 1ks.

godz. 15.00 – domy na Księcia Górce, blok Nadleśnictwa i przyległe – 1ks.; ul. Szkolna, ul. Kopernika, ul. Krótka, blok 3-Maja – 1ks.; ul. Zielona (domy prywatne, ul. Słoneczna – 1 ks.

11.01.2020 – Sobota – godz. 9.00 – ul. Zagrody i przyległe (ul. Błonie, ul. Słowackiego, ul. Orzeszkowej, ul. Puszkina) – 3 ks.;

godz. 15.00 – Osiedle pod Kasztanami (bloki) – nr 4 i 3 – 1 ks., nr 7 i 5 – 1 ks., oraz nr 2 i 1 – 1 ks.

Przeczytaj także...