VI Niedziela Wielkiego Postu (04.04.2020)

1.Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy – wtedy dzieci kładły gałązki palmowe, starsi wołali – Hosanna Królowi Dawidowemu – a dzisiaj, nie ma dzieci, młodzieży i nie ma kto wołać Hosanna. 

2. W tym tygodniu jak w poprzednich, oczekujemy na penitentów każdego rana od 9,00 do 10,00 i po południu od 15,00 do 16,00 – ( po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia). 

3. Chciejmy sobie głębiej uświadomić, iż od jutra rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia – zaś od Wielkiego Czwartku – Triduum Sacrum.  W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18,00, w Wielki Piątek nie ma Mszy św. w całym chrześcijańskim świecie. Nabożeństwo Męki Pańskiej będziemy odprawiać o godz. 18,00 – zaś o 12,00 Droga Krzyżowa w naszym kościele parafialnym – ( księża i Siostry Zakonne odprawią bez udziału wiernych Drogę Krzyżową w intencji całej naszej parafii).  W Wielką Sobotę Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18,00. Nie będzie tradycyjnie: umycia nóg w Wielki Czwartek, nie będzie Drogi Krzyżowej po naszym mieście w Wielki Piątek,     nie będzie w Wielką Sobotę – poświęcenia pokarmów, ani też  poświęcenia ognia, procesji z Paschałem, poświęcenia wody. 

4. W Niedzielę Zmartwychwstania odprawimy Rezurekcję o godz. 6,00 – następna Msza św. o 9,00, suma o 11,00 i wieczorna o 17,00. Na wyjazdach nie będzie Mszy św. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy do przeżywania w tym wyjątkowym czasie Świętych Dni  w katolickich mediach, z całą rodziną w skupieniu, z zapalonym Paschalikiem, (który możemy nabyć w kościele par. przez cały dzień, składając ofiarę do koszyczka na cele Caritas Polska). 

5. Wielkanocne śniadanie rozpoczyna gospodarz rodziny modlitwą – (tekst modlitwy w gablocie i w Internecie). 

6.  Z głębokim smutkiem informujemy, iż w kościele może być tylko pięciu wiernych – (zamknięte drzwi wejściowe będą oznaczać, że wewnątrz znajduje się maksymalna ilość osób).  Prosimy o zrozumienie i poszanowanie niezależnych od nas postanowień sanitarnych. 

7. Na stoliku przy wejściu jest możliwość nabywania: paschalików, baranków i prasy katolickiej – (także w ciągu dnia, gdy kościół jest otwarty na osobistą modlitwę.  Do koszyczka składamy ofiary).  

Przeczytaj także...