NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (12. 04. 2020)

1.Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, największe Święto Chrześcijańskiego świata. Mamy sobie uświadomić Słowa Jezusa – …” Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie… kto uwierzy i ochrzci się, choćby i umarł żyć będzie…”

2. Porządek Mszy św. w kościele par. – po Rezurekcji o 9,00, suma o 11,00 i wieczorna o 17,00.Nie ma Mszy św. w kaplicach wyjazdowych. Intencje z filii są odprawiane w koncelebrze w kościele par. 

3. Jutro drugi dzień Świąt – rozpoczynamy oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa. Porządek Mszy św. jutro świąteczny: 7,00; 9,.00; 11,00; 17,00.  W tygodniu rano o 7,00 i wieczorem o 18,00. Ze względu na Oktawę nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek. 

4. W najbliższą Niedzielą Święto Miłosierdzia Bożego. Jeżeli nastąpią jakieś zmiany o ilości uczestniczących w kościele we Mszy św. podamy informacje na naszej stronie internetowej, dotyczy to również kaplic wyjazdowych. 

5. Serdecznie dziękujemy za przysłane życzenia świąteczne dla naszej Wspólnoty: od Parlamentarzystów, Dyrekcji Lasów Państwowych z Krosna,  Urzędu Miasta i Gminy,  Starostwa w Lubaczowie,  naszej Policji, Nadleśnictwa Oleszyce, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego naszych Szkół, Siostry Prowincjalnej z Przemyśla i Kierownik, Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach. 

             Cała nasza Parafia, jej duszpasterze, Osoby Konsekrowane, pracownicy składają też głębokie w swej treści Życzenia, mocy wiary od Zmartwychwstałego, blasku nadziei płynącej od pustego Grobu, opieki Tej, którą z Krzyża Jezus dał nam za Matkę i radosnego powrotu do Stołu Eucharystii z jeszcze większą miłością niż dotąd – abyśmy rozpoznawali Chrystusa, że jest z nami po Łamaniu Chleba. 

6. Nasza katolicka prasa jest na stoliku, można ją pobrać – ofiarę składamy do koszyczka. A w niej warto przeczytać: Jak wyglądał Jezus; Całun Turyński – relikwia czy falsyfikat?; W Nim nasza nadzieja; Święta duchowego oczyszczenia; Zaufaj Bogu w obliczu pandemii – (dodatek małej książeczki – Oblicza Jezusa); Katecheza w domach  i wiele innych ciekawych, krótszych artykułów. 

Przeczytaj także...