Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziękujemy serdecznie rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za zorganizowanie egzaminów i godne przeżycie naszych Rekolekcji z dziećmi i młodzieżą.

2. Bóg zapłać za ofiary na tacę inwestycyjną, oraz za ofiary indywidualne od Rodzin.

3. Z miłości do Naszej Oleszyckiej Pani, za wszystkie otrzymane łaski  – zostały zawieszone Dziękczynne Wota nowe i odnowione przez Pracownię z Katowic. Wota umieszczone są w zamkniętych gablotach przy Wizerunku M.B. Oleszyckiej Pani.

4. Od dzisiaj zgłaszamy chorych poza pierwszopiątkowymi, aby wszyscy chorzy w domach mogli przeżyć radość Zmartwychwstania Chrystusa. Kapłani udadzą się do chorych:

Ks. Tomasz – Zagrody i Zalesie w W. Poniedziałek od godz. 13,00 ; ks. proboszcz – Wiejska, Uszkowce i Kustronia we środę od godz. 8,30.    Ks.  Paweł – w W. Wtorek od godz. 8,00. Ks. Radosław – w W. Wtorek od godz. 8,30.

5. W Wielki  Czwartek rozpocznie się Triduum Sacrum – Trzy Święte Dni. Rano wszyscy księża udadzą się do Katedry Zamojskiej – nie będzie Mszy św. o 7,00. Jak najliczniej zgromadzimy się na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18,00. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy – adoracja do godz. 21,30. 

7. W Wielki Piątek, obowiązuje Post ścisły – całodzienna adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 8,00 – wg tradycyjnego porządku lat ubiegłych. O godz. 12,00 rozpoczniemy w k-le par. Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. W Wielki Piątek na całym świecie nie odprawia się Mszy św.  Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 18,00 – ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

Całonocna adoracja przy Bożym Grobie  – wg tradycyjnego porządku – zapraszamy Strażaków i Strzelców, Lektorów i ministrantów oraz parafian z poszczególnych wiosek i miasta oraz grupy duszpasterskie.

8. W Wielką Sobotę całodzienna adoracja Jezusa przy Bożym Grobie oraz poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny: w k-le par. o godz. 10,00, 11,00 i 13,00.  O 10,00 w Dubikach i Uszkowcach; o 10,15 – w Zabiałej i Fut. I; o 10,30 – w Zalesiu i Fut. II;         o 10,45 – w Borchowie i Suchej Woli.

9. Uroczystość Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpoczniemy o godz. 20,00 – poświęceniem ognia przed głównym wejściem. Następnie procesjonalnie wejdziemy do naszej świątyni – odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Poświęconą wodę zabierzemy do naszych domów. Hymnem – Chwała na wysokości Bogu i biciem dzwonu rozpoczniemy Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego.

10. Rezurekcja rozpocznie się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego  o godz. 6 rano – procesją wokół kościoła. Prosimy o przygotowanie feretronów i chorągwi na procesję.  Nie będzie Mszy św. o 7,00 – następna Msza św. po Rezurekcji będzie o godz. 9,00 – suma o 11,00 i wieczorna o 17,00.  W K-łach filialnych będzie Msza św. – w Zabiałej i Fut. I o 9,00 – w Zalesiu i Fut. II o 10,15 i w Borchowie i Suchej Woli o 11,30.

11. W tym tygodniu odeszła do wieczności śp. Helena Guzy – polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie …………

Przeczytaj także...